Ukrainian Women’s Organization of Canada, Edmonton Society – Організація Українок Канади ім.Ольги Басарб в Едмонтоні запрошує українську громаду на 30-річчя вистави дитячої театральної студії «Джерело» в неділю 18 грудня 2022 року 
о 15.00. 
Думка про дитячий театр народилася в 1989 році, коли українці з Польщі приїхали до Едмонтону і приєдналися до ОУК та УНО. Група мам вирішила навчати дітей української мови на сцені. Першим учителем була членка ОУК пані Ольга Яремко. 
У 1992 році колектив був названий Дитячою Театральною Студією «Джерело» актрисою Львівського театру ім.М.Заньковецьчкої  Яриною Завадською.
За 30 років творчого життя «Джерела» на сцені виступало понад 200 дітей під керівництвом талановитих і відданих керівників та викладачів: 
Ярина Завадська, Оля Миц, Алла Семенко, Дмитро Руснак, Олена Гарцула, Евгеній Бурлака, Тетяна Цурка, Ірина Ткаченко, асистент Елізавета Шаповал. 
Мова – це зброя в наших руках, мова – захисник нації, а діти – майбутнє нації. «Джерело» – це можливість для дітей пізнати красу рідної мови, навчитися правильної вимови. «Джерело» додає їм сміливості виступати перед публікою, додає їм впевненості. 
Приєднуйтеся до дитячої театральної студії «Джерело».
 
Ukrainian Women’s Organization of Canada Edmonton  is inviting  the Ukranian community for the “Dzerelo” children’s theatre studio 30th anniversary performance on Sunday December 18, 2022 at 3 pm.
The thought of children’s theatre was born in 1989 when Ukrainians from Poland arrived in Edmonton and joined UWO and UNF. Group of mothers decided to teach the children the Ukraninan language and perform on stage. The first teacher was the member of UWO Ms Olha Yaremko. In 1992 the children’s group was officialy named Dzerelo children’s theatre studio by actress of Lviv theatre M.Zankovetskoi Yaryna Zawadska.
During the 30 years of Dzerelo artistic life there were more than 200 hundered children performing on the stage under talented and commited artistic directors and instructors: Yaryna Zawadska, Olia Myc, Alla Semenko, Dmytro Rusnak, Olena Hartsula, Ievgenii Burlaka, Татьяна Цурка, Iryna Tkachenko, and assistant Elizaveta Shapoval. 
Language is a weapon in our hands, language is the defender of the nation and the children are the future of the nation. The “Dzerelo” provides the opportunity for children to learn the beauty of the native language, learn proper pronunciation. “Dzerelo” encourages to speak to public, gives them confidence. Join “Dzerelo” Children’s Theatre Studio. #anniversarycelebration
 
 
Iryna Kravets-Kuzmicz
President of  Edmonton Society-Ukrainian Women’s Organization of Canada  
Голова Організації Українок Канади ім. Ольги Басараб в Едмонтоні.
Ukrainian Women’s Organization of Canada, Edmonton Society – Організація Українок Канади ім.Ольги Басарб в Едмонтоні запрошує українську громаду на 30-річчя вистави дитячої театральної студії «Джерело» в неділю 18 грудня 2022 року 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *